Igazolás adóalap csökkentéshez

 Nyomtatványok  |   2020. január 29., szerda


49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet alapján

Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevételére jogosító igazolás

generálása PDF formátumban
A generált dokumentumot 2 példányban nyomtassa ki! 1 példány az adózó részére, valamint 1 példány a szakorvos, háziorvos részére archiválási célból.

Adatvédelem

Figyelem! Jelen generátor a megadott adatokat nem tárolja. A megadott adatok alapján a szükséges dokumentumot legenerálja, majd kiszolgálja a kitöltő számára, de szerveroldalon nem tárolja. Éppen ezért újbóli nyomtatásra nincs lehetőség. (Ilyen igény esetén a generált dokumentumot mentse el, majd szökség szerint használja fel!)
Néhány adat - kibocsátó adatai - kényelmi funkcióként COOKIE-ben (sütiben) letárolásra kerül az Ön saját gépén.
A súlyosan fogyatékos személy természetes személyazonosító adatai, lakóhelye, adóazonosító jele:


A súlyos fogyatékosság véglegességének vagy ideiglenes jellegének megállapítása:

Ideiglenes igazolás kiállítása esetén az igazolás hatályának megállapítása
A megadott dátumok között ideiglenesen áll fenn.

Az egészségügyi szolgáltató adatai:

Adatok feldolgozása folyamatban...